Main sponsors

Riyadh Air Nike Cívitas

Atlético de Madrid Escudo Atlético de Madrid

Atlético de Madrid B

Atlético de Madrid Juvenil A

Atlético Madrileño Juvenil A

Atlético de Madrid Juvenil B

Atlético de Madrid Cadete A

Atlético de Madrid Cadete B

Atlético de Madrid Infantil A

Atlético de Madrid Infantil B

Atlético de Madrid Alevín A

Atlético de Madrid Alevín B

Atlético de Madrid Benjamín A

Atlético de Madrid Benjamín B